LOS 250

Avslutte alarmavtale

FØR DU STARTER

  • Sørg for at du står som eier av abonnementet. Dersom du leier et alarmsystem og ikke er registrert som fakturamottaker hos oss, må du kontakte eieren av abonnementet slik at de kan fylle ut skjemaet.
  • Installer Adobe Acrobat Reader

HVORDAN

Oppsigelse av alarmavtalen skal skje skriftlig. Det er 3 måneders oppsigelsestid sammenhengende fra siste dato i hver måned. Dette gjelder både Xepto og sikkerhetsselskapene.

  1. Last ned avbestillingsskjemaet og lagre det lokalt
  2. Fyll ut og signer skjeamet med Digital ID
  3. Send det signerte skjemaet til [email protected]
  4. Send den skriftlige oppsigelsen direkte til vaktselskapet