Produkter

Xepto er et IoT-selskap som utvikler og leverer løsninger for måleteknikk, sporing/ posisjonering og varsling/alarm i ekstreme rom. Vår spisskompetanse ligger innen vann, renovasjon og avløp, og lager/logistikk.

Xeptos komplekse teknologi gjør sikkerhet enklere. Med overvåkning, rapportering, analyse og varsling i ett, kan du ta kontroll over risiko allerede i dag og langt inn i fremtiden.
CityGuard

CityGuard

I en verden uten gode data og smarte målinger, er risikoen for omfattende skader på miljø, infrastruktur og bebyggelse betydelig. Derfor har Xepto utviklet CityGuard – et system som kan revolusjonere presisjon; måling, varsling og rapportering innen avløpshåndtering og drikkevannsforsyning.

Les mer om CityGuard
OnGuard

OnGuard

OnGuard er en sofistikert, men brukervennlig løsning for å ivareta verdiene dine. Selv med mange mobile lagre, kan du med OnGuard sammenkoble dem til ett sentralstyrt system. Etter en enkel installasjon kan du fjernstyre systemet og ha sikker tilgangskontroll med fleksibel brukerstyring.

Les mer om OnGuard
Connect

Connect

Xepto har utviklet kommunikasjonsterminaler for ekstreme rom i snart 20 år og lanserer nå en ny generasjon terminal - Xepto Connect. Xepto Connect er hjertet i både CityGuard og OnGuard.

Les mer om Connect