LOS 250

Registrere alarmavtale

Xepto tilbyr både sms og e-postvarsling ved utløst alarm og andre hendelser direkte til kunden.

FØR DU STARTER

HVORDAN

  1. Fyll ut og signer avtalen med Digital ID
  2. Send den signerte avtalen til [email protected]

HVORFOR

Hvis container/alarm benyttes til lagring av sprengstoff, gjelder Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff FOR-2002-06-26-922 kapittel 7, §7-4 Bygningstekniske forhold, fastsatt av DSB. 

«Alarmen skal knyttes til FG-godkjent alarmsentral eller vaktsentral, eventuelt politi eller brannvesen der disse har et slikt mottak» - utdrag av veiledning til forskriften.

På bakgrunn av dette kravet har Xepto en overføringsavtale med Avarn Security AS og Securitas Technology AS.

Ved alarm sendes det info til alarmselskapet som ringer kontaktpersoner iht. avtale, samtidig sendes det varsel på SMS og/eller e-post direkte til kunde med opplysninger om alarmårsak m.m.

Du kan selv velge i alarmavtalen om alarmeselskapet skal rykke ut ved alarm, eller om utrykning kun skal skje når det ikke er oppnådd kontakt og/eller alarmselskapet blir anmodet til å rykke ut.